Martijn
Kennis/verstand van zaken. Op zoek naar oorzaak, niet alleen/geen symptoombestrijding. Leer je ook te kijken naar de patronen om nieuwe problemen/blessures te voorkomen.