Arjen
Jacob is oprecht in zijn missie om een echte bijdrage te leven aan het welzijn van mensen. Dit voel je in zjn hele aanpak door zijn persoonlijke aandacht en opregte interesse geeft een gevoel van kwaliteit. Jacob is een professional met een brede kennis die verschillende disciplines bestrijkt waardoor het voor hem mogelijk is om methodiekoverstijgend te werk te gaan. Dit maakt zijn werkwijze uniek en niet alledaags. Zijn passie voor sport en bewegen werkt erg motiverend en zorgt ervoor dat je zelf ook een stapje meer zet op de weg naar herstel.